web analytics
Home / video / 453
sholawat asyghil

Sholawat Asyghil – Artinya: “Ya Allah curahkanlah sholawat (rahmat) kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan sibukkan orang-orang zalim dengan orang-orang zalim lainnya, dan keluarkanlah kami dari kungkungan mereka (orang-orang yang zalim) dengan selamat. Semoga sholawat juga tercurahkan pula kepada keluarga, para sahabatnya semua”.

Demikian arti dari Sholawat yang populer pada tahun 70 hingga 90an ini dinisbahkan kepada al-Habīb Ahmad ibn ‘Umar al-Hindwān, karena terdapat di dalam kitab karangan Beliau yang berjudul al-Kawākib al-Mudhī’ah fī Zhikr al-Shalāh ‘alā Khair al-Bariyah, dengan Musalsal kepada beliau sebagai berikut:

Sulthān al-‘Ulamā’ al-Habīb Sālim ibn ‘Abdullāh ibn ‘Umar al-Syāthirī al-Tarīmī,

Dari al-‘Allāmah al-Sayyid Musthafā ibn Ahmad al-Muhdhār,

Dari al-Imām al-Akbar al-‘Ārif al-Asyhar al-Sayyid ‘Aidrūs ibn ‘Umar ibn ‘Aidrūs al-Habsyī,

Dari al-‘Allāmah al-Musnid al-Syaikh ‘Abdullāh ibn Ahmad Bāsūdān al-Hadhramī,

Dari al-Sayyid al-Imām Hāmid ibn ‘Umar Hāmid Bā’alawī al-Tarīmī,

Dari al-Imām Ahmad ibn ‘Umar al-Hindwān.

Sholawat ini dikenal dengan beberapa nama, diantaranya:

Sholawat Betawiyyin, karena yang pertama kali Shalawat ini dipopulerkan di Indonesia melalui pemancar radio milik Yayasan Pesantren As-Syafi’iyyah yang diasuh ulama besar Betawi, almarhum KH Abdullah Syafi’i (wafat 1406 H).

Sholawat ini dibawakan dengan nada yang sangat menyentuh hati, indah didengar dan terasa sejuk di hati pembaca dan pendengarnya. Abuya K.H Saifuddin Amsir, Ulama kharismatik NU pendiri Pondok Pesantren al-Asyirah al-Qur’aniyah Jakarta, memasukan sholawat ini menjadi salah satu menu utama dari Zhikir-zhikir Istighotsah.

selengkapnya : https://sabdacyber.com/sholawat-asyghil/

Leave a Reply

Your email address will not be published.